Wybrane realizacje

Brylantowe Osiedle przy ul. Mościckiego 13 w Częstochowie

Budynek mieszkalny przy ul. Herberta 5 w Częstochowie

Budynki Mieszkalne przy ul. Czecha 2b i 2c w Częstochowie

Domki szergowe ul. Kontkiewicza 5 w Częstrochowie